Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

bumszakalaka
Reposted frompl pl viasiostrzyca siostrzyca

February 10 2015

bumszakalaka
This GIF has won the internet.
Reposted fromgreensky greensky viasiostrzyca siostrzyca
bumszakalaka

January 29 2015

bumszakalaka
2105 aba3 390
Reposted frompaproshek paproshek viachowmein chowmein

January 19 2015

bumszakalaka
4430 5578 390
Reposted fromczinok czinok viaraczkowski raczkowski
bumszakalaka

dickmasterson:

Phillip doesn’t even have a face and he looks done
Reposted fromspecific-humor specific-humor viavogel vogel

January 14 2015

bumszakalaka
3398 6cbf 390
Po co pigułka "dzień po"
Reposted fromjankoza jankoza viasorrisole sorrisole

January 06 2015

7703 dbb3 390

thetallblacknerd:

blazepress:

Obama sitting down for the first 3D presidential portrait photograph in history.

Obama looks like he just found new mutants using Cerebro

Reposted frommelchama melchama viaWascon Wascon
bumszakalaka

December 26 2014

bumszakalaka
7092 ef96 390
Reposted fromatheism atheism

December 21 2014

8543 bfb7 390

failnation:

Goddammit Superman!!

1711 d04a 390
Reposted fromrubei rubei viaafrocostamgowno afrocostamgowno

December 14 2014

bumszakalaka
Batman: w chuj początek
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viavogel vogel

December 04 2014

bumszakalaka
4526 d34c 390
Reposted fromgrajki grajki viahrabiapawel hrabiapawel

December 03 2014

bumszakalaka
7286 7bcf 390
Chcę jeść, ale nie będę jeść
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaraczkowski raczkowski

November 30 2014

bumszakalaka
Słońce Peru
Reposted byraczkowskisawikgrubyprosiaczekkkfiatiimposterhidingtonightFate46czinokjahmaicanOhSnapslovaslovakumikokotjazonedhell
bumszakalaka
Liczymy na to że wyjątkowo niskie ceny...
Reposted byraczkowskimadhatternesspolaczettoniedoskonalosczoraxrzekomykrybuscoffeebitchkatastrofoczachadymijazoneduartenandrewmylesbudaszoraxschrodingersdogdzaspyFate46Rethan
bumszakalaka
Gapcio i Ciamajda oddali nieważne głosy...
Reposted byraczkowskilemureklarwyastralnemamciezjemciegrubyimposterqbshtallcataractFate46slovazoraxhrabiapawelmozgmnieniebolipiskorfronesisanabeerzekomythuskoveirenaliaa
bumszakalaka
Bajka o czterech ptaszkach
Reposted byXavaxslovamorelightfretkaludekraczkowskiblackenedskydupidaylubisztosukosawikcongrevepomoorFate46giacomo-xOhSnapjustynkimucciagatheringstormemciuzoraxlejtekoleKurkaWyluzujpuszkaelinelapodprzykrywkawojtkumoppiebitchinChlebekbehciodieselmowerwarszawiochkalafiorowaemsikkumikovaniteAdoherrkaltgoldenboyirmelinzaganskykoskossfreewayradaetykidynamitedivizachlannylefuSoulPLsstefaniaaras1024behciowicikumozakupadupaself-destructivelittlegirlvonmiau

November 19 2014

bumszakalaka
Byłeś na wyborach?
Reposted byraczkowskiimposterzoraxrzekomyvogelKurkaWyluzujczinokslovaFate46swaczynasuczniksoberTehawanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl